Feladatunk

Nem nehéz a feladatunk, hiszen azt tesszük, amit szeretünk. Programokat szervezünk, lakossági szolgáltatásokat nyújtunk. Rendszert alkotunk, kultúrát közvetítünk.

Persze ennél jóval összetettebb feladatokkal bízták meg alapítóink szervezetünket. Ha szigorúan nézzük, alapszabályunk szerint az alábbi feladatokat látjuk el:

 • Besnyő község népzenei hagyományok értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a Besnyői Népdalkör operatív feladatainak ellátása.
 • A besnyői Szironta Együttes, mint regisztrált előadó-művészeti szervezet menedzselése, szakmai fejlesztése a helyi önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.
 • Helyi vagy térségi ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek működése, szellemi, anyagi és tárgyi feltételeinek javítása.
 • A népzenei hagyományokat őrző, ápoló helyi és más településeken működő közösségek közötti kapcsolattartás, új kapcsolatok létesítése.
 • Kulturális kapcsolattartást hasonló tevékenységű szervezetekkel Magyarországon és külföldön egyaránt, testvérkapcsolati lehetőségek kialakítása.
 • Zenei rendezvények (hangversenyek, minősítők, táborok, fesztiválok stb.) szervezése és lebonyolítása és ilyen rendezvényeken való részvétel.
 • Hagyományápolás, együttműködés helyi, térségi hagyományápoló csoportokkal, operatív feladataik segítése, közös programok szervezése.
 • Az együttesek zene- és műsorszolgáltatása.
 • Hangfelvételek, csengettyűs, handbell, chime és citerás átiratok készítése, kiadása, egyéb kiadói tevékenység.
 • Az egyesületnek feladata a magyar fejlesztésű hangolt, nyeles csengettyű, az amerikai handbell és chime hangszer hazai és európai megismertetése, koncertek, fórumok, fesztiválok, fellépések és egyéb rendezvények segítségével.
 • Közreműködés a község szociális feladatainak ellátásában, lehetőség szerint a hátrányos helyzetben lévők, nagycsaládosok, egyedülállók, idősek segítése.
 • Önkéntesek toborzásával, közvetítésével és fogadásával a foglalkoztatást elősegítése, regisztrált önkéntes foglalkoztatóként együttműködés önkéntes centrumokkal, önkéntes pontokkal, a Mezőföldi Önkéntes Pont működtetése.
 • Közreműködés a helyi tárgyi értékek gondozásában, a Besnyő Község Helyi Értéktárának gondozásában és a kulturális koncepció megvalósításában, a közművelődés támogatásában a Besnyő Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján.
 • A szervezet feladata a Digitális Jólét Program keretében a Digitális Jóléti Pont működtetése, fenntartása, DJP mentorok fejlesztése, valamint a DJP célokhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek elvégzése.
 • Kulturális intézmények (pl. közösségi színterek), nevelési-oktatási intézmény (pl. zeneiskola) működtetése, fenntartása.
A szürkéből színeset – csupán ennyi a feladat!
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close